Partner projektu

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. (SPCCH v ČR, z.s.)
http://www.civilky.cz

SPCCH v ČR je pacientská organizace sdružující 50 000 členů trvale postižených závažnými civilizačními chorobami a v ČR rozvíjí léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dospělých i dětí. V jeho řadách pracuje množství dobrovolníků bez nároku na odměnu.

Tuto organizaci jsme se rozhodli podpořit proto, že civilizační choroby postihují stále více lidí a pohyb a aktivní životní styl je pro jejich prevenci důležitý. Navíc, jeden z účastníků cesty (Libor) v roce 2014 prodělal infarkt myokardu a nemohl se zúčastnit prvního ročníku, ale díky pravidelnému tréninku se dostal zpět do takové kondice, že si troufá vyrazit na další cestu, na kterou by si netroufla ani spousta zdravých lidí.

Výtěžek bude využit na činnost SPCCH v ČR z.s..

Projekt Na kole po EU / Ročník 2016: Po stopách Tour de France (Mont Ventoux)